Výhody pre indonézskych zamestnancov

Výhody indonézskych zamestnancov

Spoľahlivosť-Loyalty

Vzhľadom na náboženstvo a kultúru ide o veľmi spoľahlivú a úctivú pracovnú silu , ktorá si veľmi váži svojho zamestnávateľa a svoje pracovisko.

Mzdy

Nízke náklady , indonézske mzdy a ceny sú oveľa nižšie ako v Európe.

Spoločný flexibilný pracovný čas

Keďže pracujú ďaleko od svojich rodín, nemajú problém s pracovným časom, ktorý je pre miestnych zamestnancov problémom.

Nízka fruktifikácia

Zmluva na minimálne 2 roky s možnosťou predĺženia!

48-hodinový pracovný týždeň

6 pracovných dní v týždni s 1 dňom odpočinku do 48 hodín

Uplatňuje sa aj v iných oblastiach

Ak spoločnosť nemôže ponúknuť špecializovanú prácu, môže poskytnúť iné oblasti práce.